Zolang u zich beperkt tot de hotels die in nevenstaande kaart zijn aangeduid met een groen logo is de prijs maximaal de  prijs zoals we die in de voordeelagenda beloofd hebben. Vergeet niet om de kortingscode in te vullen!

De hotels aangeduid met een geel logo kennen een toeslag van maximaal 12,50 per persoon per dag. De hotels aangeduid met een oranje logo kennen een toeslag van maximaal 25 euro per persoon per dag en Châteauhotel De Havixhorst (aangeduid met een rood logo) kent een toeslag van 40 euro per persoon per dag.